—ќ÷≤јЋ№Ќќ-≈ ќЌќћ≤„Ќ≈ —“јЌќ¬»ў≈ ћ≤—“ј «ј —≤„≈Ќ№-√–”ƒ≈Ќ№ 2008р.ѕромислов≥сть

       ѕромислове виробництво у с≥чн≥-грудн≥ 2008 р. скоротилось пор≥вн¤но з с≥чнем-груднем 2007 р. на 25,7%. ќбс¤ги продукц≥њ зменшились у добувн≥й промисловост≥ на 18,7%, у переробн≥й на 30,3%. ” виробництв≥ харчових продукт≥в зниженн¤ заф≥ксовано на р≥вн≥ 33,1%. «меншилось виробництво хл≥бобулочних вироб≥в на 23.8%. хл≥бц≥в хрустких, сухар≥в ≥ вироб≥в хрустких аналог≥чного типу у 2.6 рази, пр¤ник≥в ≥ вироб≥в аналог≥чних, печива солодкого на 35.6%, борошна на 28,7%. ¬одночас зб≥льшилось виробництво торт≥в на 14,7%, здобних вироб≥в на 5,0%.

       Ќа п≥дприЇмствах з обробленн¤ деревини та виробництва вироб≥в з деревини промислове виробництво зменшилось на 17,9%. ¬ипущено паркету на 25.1 % менше.

       Ќа п≥дприЇмствах металург≥йного виробництва обс¤ги зменшились на 43,3%. ¬иробництво стал≥ р≥дкоњ зменшилось у 1.8 рази.

       «б≥льшилось виробництво цегли керам≥чноњ невогнетривкоњ на 5,7%.

       “епловоњ енерг≥њ в≥дпущено менше на 19.4%.

       «а с≥чень-листопад 2008 р. промисловими п≥дприЇмствами реал≥зовано продукц≥њ (роб≥т, послуг) на 183645,6 тис. грн. Ќа добувну промислов≥сть припадаЇ 42,9% реал≥зованоњ продукц≥њ, на переробну Ч 55,4%, у виробництв≥ та розпод≥ленн≥ тепла обс¤г реал≥зац≥њ становить 1,7%.


“ранспорт

       «а с≥чень-грудень 2008 р. п≥дприЇмствами транспорту перевезено 179,6 тис. тонн вантаж≥в, що у 3,9 рази б≥льше пор≥вн¤но з с≥чнем-груднем 2007 р. ¬одночас вантажооб≥г скоротивс¤ на 25.8% ≥ становив 946,2 тис. ткм.

       ѕослугами пасажирського транспорту скористались 453,3 тис. пасажир≥в, що на 5,5% менше обс¤г≥в с≥чн¤-грудн¤ 2007 р. ¬иконаний при цьому пасажирооб≥г зб≥льшивс¤ на 46,1% ≥ склав 24773,0 тис. пас. км.


ѕослуги

       «а с≥чень-листопад 2008 р. п≥дприЇмствами реал≥зовано послуг споживачам на 8991.3 тис. грн., що у 1.6 рази (у фактичних ц≥нах) б≥льше р≥вн¤ с≥чн¤-листопада 2007 р.

       ќбс¤г послуг, реал≥зованих населенню, становив 3809,4 тис. грн., що у 2.4 рази б≥льше проти с≥чн¤-листопада 2007 р. ¬ розрахунку на одного жител¤ реал≥зовано послуг на 200,5 грн.. що складаЇ 38,9% в≥д середньообласного р≥вн¤.


÷≥ни

       ≤ндекс споживчих ц≥н за грудень 2008 р. у в≥дсотках до попереднього м≥с¤ц¤ становив по ”крањн≥ 102,1 %, по „еркаськ≥й област≥ 102.5%; з початку року в≥дпов≥дно 122,3% та 122.3%.


‘≥нанси

       «а с≥чень-листопад 2008 р. п≥дприЇмства та орган≥зац≥њ м≥ста (кр≥м банк≥в, бюджетних установ та малих п≥дприЇмств) отримали ф≥нансовий результат в≥д звичайноњ д≥¤льност≥ до оподаткуванн¤ в сум≥ 8911,5 тис. грн. збитк≥в (за с≥чень-листопад 2007р. було отримано 4472,6 тис. грн. прибутк≥в).

       ¬ результат≥ д≥¤льност≥ 53.3% п≥дприЇмств отримали 411.9 тис. грн. прибутк≥в, що на 6004,9 тис. грн. (у 15,6 раз≥в) менше проти с≥чн¤-листопада 2007 р.

       –ешта, 46,7% п≥дприЇмств отримали 9323,4тис. грн., збитк≥в, що на 7379,2 тис. грн. (у 4.8 рази) б≥льше проти с≥чн¤-листопада 2007 р.


ƒоходи населенн¤

       ” с≥чн≥-листопад≥ 2008 р. тривав процес зростанн¤ р≥вн≥в ном≥нальноњ та реальноњ зароб≥тноњ плати. “ак середньом≥с¤чна зароб≥тна плата штатного прац≥вника пор≥вн¤но з с≥чнем-листопадом 2007 р. зросла на 14,9% ≥ становила 1304,3 грн. ” листопад≥ середн≥й розм≥р ном≥нальноњ зароб≥тноњ плати штатних прац≥вник≥в становив 1 141,8 грн., що перевищило розм≥ри державних соц≥альних стандарт≥в, ¤к≥ д≥¤ли у листопад≥ 2008 р., а саме у 2,1 рази Ч р≥вень м≥н≥мальноњ зароб≥тноњ плати (545 грн.) та у 1,7 рази прожитковий м≥н≥мум дл¤ працездатноњ особи (669 грн.).

       ” листопад≥ 2008 р. субсид≥њ дл¤ в≥дшкодуванн¤ витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенерг≥њ отримувала 1221 с≥м'¤.

       ѕризначено субсид≥њ у с≥чн≥-листопад≥ 2041 с≥м'њ (86,6% в≥д тих. що звернулись) на загальну суму 262,3 тис. грн.

       —ередн≥й розм≥р призначеноњ субсид≥њ на одну с≥м'ю листопад≥ становив 131,1грн.

       —ума нарахованих субсид≥й дл¤ в≥дшкодуванн¤ витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенерг≥њ за с≥чень-листопад 2008 р. становила 1078,8 тис. грн.

       «а с≥чень-листопад 2008 р. населенн¤м м≥ста сплачено за житлово-комунальн≥ послуги 9611.2 тис. грн. (97.3% в≥д нарахованих за цей пер≥од сум), що на 1208,4 тис. грн. (14.4%), б≥льше н≥ж за с≥чень-листопад 2007 р.

       «аборгован≥сть населенн¤ м≥ста з оплати за житлово-комунальн≥ послуги (включаючи борги попередн≥х пер≥од≥в) на 10 грудн¤ 2008 р. становила 1721.6 тис. грн., що б≥льше проти 10 грудн¤ 2007 р. на 75,2 тис. грн. (4,6%).

       Ѕоржниками 3-ох ≥ б≥льше м≥с¤ц≥в були: по оплат≥ за утриманн¤ будинк≥в та прибудинкових територ≥й 12.9% власник≥в особових рахунк≥в, по водокористуванню 34%, по водов≥дведенню 24.5%, по централ≥зованому опаленню 10,5%.


–инок прац≥

       —тан зареЇстрованого ринку прац≥ у грудн≥ 2008 р. характеризувавс¤ зб≥льшенн¤м р≥вн¤ безроб≥тт¤ та р≥вн¤ навантаженн¤ на одне робоче м≥сце.

       ” пошуках роботи до державноњ служби зайн¤тост≥ впродовж грудн¤ звернулись 275 незайн¤тих трудовою д≥¤льн≥стю громад¤н проти 115 у грудн≥ 2007 р.

       Ќа 1 с≥чн¤ 2009 р. на обл≥ку в державн≥й служб≥ зайн¤тост≥ перебували 924 незайн¤тих громад¤н. —еред зазначеноњ категор≥њ громад¤н 90,7% (838 ос≥б) мали статус безроб≥тних, з ¤ких 69.9% отримували допомогу по безроб≥ттю.

       –≥вень зареЇстрованого безроб≥тт¤ на 1 с≥чн¤ 2009 р. становив 7,4% в≥д к≥лькост≥ населенн¤ працездатного в≥ку.

       «а пов≥домленн¤м п≥дприЇмств, установ ≥ орган≥зац≥й, к≥льк≥сть в≥льних робочих м≥сць та вакантних посад на 1 с≥чн¤ 2009 р. становила 12 (80% до попереднього м≥с¤ц¤). «агальне навантаженн¤ на одну ваканс≥ю становило 77 ос≥б.

       «а спри¤нн¤м служби зайн¤тост≥ у грудн≥ було працевлаштоване 31 особу, що у 2,8 рази менше, н≥жу грудн≥ 2007 р. –≥вень працевлаштуванн¤ пор≥вн¤но з листопадом зменшивс¤ на 5,6 в. п. ≥ становив 3,4%.

       « ‘онду загальнообов'¤зкового державного соц≥ального страхуванн¤ на випадок безроб≥тт¤ у грудн≥ на допомогу по безроб≥ттю було витрачено 279,7 тис. грн.

       —еродньообл≥кова к≥льк≥сть безроб≥тних, ¤к≥ отримували допомогу впродовж грудн¤, становила 497 ос≥б (59.3% в≥д загальноњ к≥лькост≥ тих, що мали статус безроб≥тного). —ередн≥й розм≥р допомоги пор≥вн¤но з груднем 2007 р. зб≥льшивс¤ у 1,8 рази ≥ становив 562,8 грн., що дор≥внюЇ 93% законодавче встановленого з 1 грудн¤ 2008 р. м≥н≥мального р≥вн¤ зароб≥тноњ плати (605 грн.).


ƒемограф≥чна ситуац≥¤

       Ќа 1 грудн¤ 2008 р. на територ≥њ м.¬атут≥не та с.—каливатка, за розрахунками, проживали 19,0 тис. ос≥б. ”продовж с≥чн¤-листопада к≥льк≥сть населенн¤ скоротилась на 182 особи, що 1,5 рази б≥льше пор≥вн¤но ≥з с≥чнем-листопадом 2007 р.

       «меншенн¤ населенн¤ в≥дбулось ¤к за рахунок природного скороченн¤ на 105 ос≥б, так ≥ внасл≥док м≥грац≥йних процес≥в - 77 ос≥б.

       ” с≥чн≥-листопад≥ 2008 р. народились 140 д≥тей, що на 3 (2,2%) б≥льше, н≥жу с≥чн≥-листопад≥ 2007 р. ѕомерли за цей пер≥од 245 ос≥б, що на 9 (3,5%) менше, н≥жу с≥чн≥-листопад≥ 2007 р.

       «а цей пер≥од зареЇстровано 121 шлюб. що на 56 (31.6%) менше, н≥жу с≥чн≥-листопад≥ 2007 р., та 62 розлученн¤, що на 14 (18,4%) менше в≥дпов≥дного пер≥оду минулого року. ” с≥чн≥-листопад≥ до м≥ста прибули 245 ос≥б, вибули 322. ћ≥грац≥йне скороченн¤ становить 77 ос≥б, що на 69 (у 9,6% рази) б≥льше, н≥жу с≥чн≥-листопад≥ 2007 р.

       Ћ.ћј’»Ќя, зав≥дувач ¬атут≥нського м≥ського сектора статистикиHosted by uCoz